Oferta Centrum Neurologii K. Selmaj

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

01Procedura jednodniowa

Oferujemy unikatową procedurę diagnostyczną i leczniczą w czasie jednego dnia. W tym czasie wykonujemy pełną diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badania elektrofizjologiczne, emg, potencjały wywołane i wszystkie badania biochemiczne umożliwiające szybką i pewną diagnozę chorób neurologicznych. Zapewniamy dzienny pobyt w komfortowych warunkach. Oferujemy jednodniowe pobyty terapeutyczne w celu podania immunoglobulin dożylnych, leczenia sterydami rzutów stwardnienia rozsianego, terapii komórkami macierzystymi. Zamiast wielu dni w szpitalu pacjent otrzymuje pełną diagnostykę lub terapię w ciągu jednego dnia.

więcej

02Rezonans magnetyczny

Dysponujemy najwyższej klasy aparatem MRI o silnym polu magnetycznym 3 tesla i szerokim otworze dla pacjentów (Siemens Skyra). Aparat 3 teslowy umożliwia dokładniejszą diagnostykę niż aparaty o słabszych polach magnetycznych co zapewnia bardzo wysoką precyzję diagnostyki. Szeroki otwór w magnesie zapewnia z kolei znacznie większą wygodę i komfort badania. Wykonujemy badania rezonansowe wszystkich organów. W zakresie badań układu nerwowego dysponujemy najnowocześniejszym oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie absolutnie wszystkich w tym unikatowych sekwencji. Wykonujemy spektroskopie całego ośrodkowego układu nerwowego, traktografię, transfer magnetyzacji, perfuzję bezkontrastową.

więcej

03Komórki macierzyste

Oferujemy terapię mezenchymalnymi komórkami macierzystymi podawanymi dokanałowo. Jest to eksperymentalna terapia którą stosuje się u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym oraz u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których nie osiągnięto efektu terapeutycznego innymi metodami leczenia. Stosujemy komórki macierzyste pochodzenia łożyskowego (z galarety Whartona) umożliwiające podanie komórek od osoby niespokrewnione w dużych ilościach. Leczenie komórkami macierzystymi wykonujemy w ramach procedury jednodniowej

więcej

04Diagnostyki chorób neurologicznych

Diagnostyka stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych, choroby Devica, zapalenia rdzenia, nawrotowego zapalenia nerwów wzrokowych
Diagnostyka chorób nerwów obwodowych
Diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych
Diagnostyka chorób neuronu ruchowego, w tym stwardnienie boczne zanikowe
Diagnostyka padaczki
Diagnostyka chorób naczyniowych mózgu i rdzenia
Diagnostyka bólów głowy
Diagnostyka zawrotów głowy
Diagnostyka dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
Diagnostyka chorób rzadkich

więcej

05Leczenie chorób neurologicznych

Leczenie stwardnienia rozsianego

– terapia immunomodulacyjna
– ambulatoryjne leczenie rzutów choroby
– leczenie spastyczności za pomocą toksyny botulinowej
– stymulacja układu motorycznego
– unikatowe leczenie zaburzeń równowagi za pomocą platformy …

Leczenie polineuropatii

-Terapia pulsami sterydowymi
-Terapia immunoglobulinami dożylnymi

Leczenie chorób neuronu ruchowego

-Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi

Leczenie padaczki

więcej

06Badania kliniczne

Oferujemy możliwość udziału w badaniach klinicznych umożliwiające skorzystanie z najnowszych osiągnieć medycyny. Współczesne badania kliniczne wykorzystują jako grupy kontrolne zarejestrowane leki. W wielu przypadkach są to badania wieloletnie umożliwiające skorzystanie z najnowocześniejszych leków na długo przed ich refundacją.

więcej

07Plastry mielinowe

Oferujemy możliwość udziału w badaniu klinicznym w leczeniu stwardnienia rozsianego za pomocą plastrów mielinowych. Jest to unikatowa metoda leczenia stwardnienia rozsianego prowadząca do bardzo selektywnej interwencji w mechanizmy immunologiczne. Zastosowanie plastrów mielinowych powoduje zahamowanie nieprawidłowych reakcji immunologicznych skierowanych wyłącznie przeciwko melinie, substancji która ulega uszkodzeniu w stwardnieniu rozsianym. Wszystkie inne leki stosowane obecnie w terapii stwardnienia rozsianego działają w sposób nieselektywny tzn. hamuje reakcje immunologiczne prowadzące do wystąpienie stwardnienia rozsianego, ale jednocześnie hamują prawidłowe reakcje immunologiczne konieczne do obrony organizmu. Stąd w terapii tymi lekami obserwuje się wiele objawów ubocznych czasami bardzo ciężkich. Terapia plastrami mielinowymi gwarantuje zachowanie wszystkich potrzebnych reakcji immunologicznych i wyeliminowanie tylko tych związanych ze stwardnieniem rozsianym. Dlatego terapia ta jest bardzo bezpieczna i nie prowadzi do wystąpienia objawów ubocznych. Jest również bardzo skuteczne, w naszych dotychczasowych badaniach ryzyko wystąpienia rzutu choroby zmniejszało się o 70 %.

więcej

08Inne techniki diagnostyczne

Dysponujemy bardzo nowoczesnym aparatem do badań elektromiograficznych i elektroneurograficznych (Keypoint……) umożlwiającym szybką i dokładną diagnostykę chorób nerwowo-mięśniowych i chorób nerwów obwodowych.
Dysponujemy aparatem do mierzenia wszystkich potencjałów wywołanych (Keypoint…), w tym wywołanych potencjałów wzrokowych.
Dysponujemy aparatem optycznej tomografii koherentnej (OCT) umożliwiającym dokładne badanie siatkówki i ocenę procesów atroficznych nerwów wzrokowych i mózgu.
Dysponujemy aparatem usg do mierzenia przepływów domózgowych i wewnątrzmózgowych.
Wykonujemy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w pełnym zakresie w trakcie procedury jednodniowej.

więcej