Elektromiografia, elektroneurografia, wzrokowe potencjały wywołane